Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 39028 View view 54.81.235.55 rss feed
 
 ชื่อ :   นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์   ตำแหน่ง :   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์   ตำแหน่ง :   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายประเสริฐ หอมดี   ตำแหน่ง :   รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา   ตำแหน่ง :   ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   ดร.บวร เทศารินทร์   ตำแหน่ง :   ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  043-721626,Fax 043-721626
ติดต่อผู้ดูแล ict2015.mk1@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th
Develop by Wuttichai Lonan : Imprement site : Sunchai Pabrafach