• 8c58d22ce526981401ecd0895b069635f.jpg
  • 1500804827909.jpg
  • 1500897092193.jpg
  • 1500897094946.jpg
  • 201604211461249756.jpg
  • 201604211461249850.jpg
  • 201604251461560939.jpg
  • 201605121463028446.jpg
  • 2016051214630285121.jpg
การตรวจติดตามประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2560
ท่านศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม... Read More...
ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-Net
วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2560
วันที่  21  กรกฏาคม  2560   ว่าที่  ร.ต.ดร  ธนุ  วงษ์จินดา... Read More...
พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี
วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2560
วันที่  19  กรกฏาคม  2560  เวลา  07.00  น.  ว่าที่  ร.ต.ดร  ธนุ... Read More...

 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์
รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


 

 

>>ลาไปต่างประเทศ

>>ลาศึกษาต่อ

>>ใบลาพักผ่อน

>>ใบลาป่วย  ลากิจ  ลาคลอง

>>ใบขอยกเลิกวันลา

>>ใบขออนุมัติไปราชการ